Drnovy a Machovy Hlavolamy

Přesun kamene

Úkol je jednoduchý. Přesuňte kámen "S" na pole "1" podle následujících pravidel: Při každém tahu smíte přesunout kterýkoliv kámen doprava, doleva, nahoru nebo dolů, a to tak daleko, jak dovoluje volný prostor. Na žádném poli nesmí stát dva kameny současně. Pokuste se úkol vyřešit pomocí co nejmenšího počtu tahů. Všechny tahy zapisujte např. 7-5, 2-1, apod.

Zadání

 
  Zpět na seznam hlavolamů