Drnovy a Machovy Hlavolamy

3D bludiště

Na obrázku je znázorněn plán pater prostorového bludiště. Čísla podlaží shora dolů jsou popsána sestupně odpovídajícími čísly, číslicí 7 je označena střecha. Všechny plány jsou orientovány stejně (směr "jih - sever" je na nich shodný). Černými čarami jsou zakresleny neprostupné stěny, šedou barvou průchody, kterými je možné přecházet z patra do patra (dolů a nahoru). Cílem úlohy je projít bludištěm od střechy do přízemí. Také je možné procházet bludištěm opačným směrem, vstoupit v přízemí a vylézt na střeše.

Zadání
 
  Zpět na seznam hlavolamů