Drnovy a Machovy Hlavolamy

Ptydepe

Pozorně si přečtěte následující texty a zkuste se zamyslet a přijít na známá přísloví, která jsou v nich ukryta.

 

(1)

S poklesem produktivity práce na nulu přestane existovat
též veškeré cukrářské pečivo kruhového tvaru.

 

(2)

Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jejíž akustický projev je minimální,
působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.

 

(3)

Tvé ego je násobeno konstantou tvého individuálního lingvistického potenciálu.

 

 
  Zpět na seznam hlavolamů