Drnovy a Machovy Hlavolamy

Mayská dlažba

Rota majora Ticháčka byla poslána se speciálním úkolem do džunglí na Yucatanském poloostrově. Avšak záhy po jejich vylodění byli zajati mayskými domorodci a uvězněni. Pár jich ale dostalo šanci na osvobození. Vyvolení zajatci byli po jednom zavedeni do malé místnosti, kde dlažba tvořila obrazec trojramenného kříže rozděleného do sedmnácti čtvercových polí. Na šesti polích nasměrovaných od severu k jihu stálo šest černých kamenných disků, na šesti polích od východu k západu 6 disků bílých, na poli přesně uprostřed byl disk zlatý. Zajatec měl za úkol přemístit černé disky na místo bílých, bílé na místo černých podle těchto pravidel:
Při jednom tahu směl posunout kterýkoliv disk, černý, bílý i zlatý, o jedno pole, do sousedního volného čtverce. Přeskakovat jeden disk druhým bylo zakázáno. Zajatec dostal milost, jestliže se mu podařilo vyměnit bílé a černé disky dřív, než běžec oběhl desetkrát pyramidu. Zlatý disk musel stát po výměně opět ve středním poli.
Pokuste se přemístit kameny co nejmenším počtem tahů.

Zadání
 
  Zpět na seznam hlavolamů