Drnovy a Machovy Hlavolamy

Záhada kulatého stolu

Okolo kulatého stolu sedí sedm lidí (Karel, Petr, Tomáš, Zdeněk, Hana, Jitka, Lenka). Místa jsou číslována od 1 do 7 ve směru hodinových ručiček. Přitom víme, že:

• Jitka sedí vedle Lenky.
• Petr sedí vedle Karla či Zdeňka.
• Tomáš nesedí vedle Lenky ani Zdeňka.
• Hana sedí mezi Tomášem a Petrem.
• Tomáš sedí na místě č. 2 a Hanu má po levici.

a) Na kterém místě může sedět Karel?
   A - jen na 1
   B - jen na 5
   C - jen na 1, 5 a 6
   D - jen na 1, 5 a 7
   E - na 1, 5, 6 a 7

b) Kdo může sedět na místě č. 6?
   A - jen Karel či Zdeněk
   B - jen Lenka, Jitka či Karel
   C - jen Lenka, Jitka a Zdeněk
   D - jen Zdeněk, Karel a Lenka
   E - Lenka, Jitka, Karel a Zdeněk

c) Která z následujících tvrzení je/jsou určitě pravdivá?
I   - Na místě č. 1 sedí Karel nebo Jitka.
II  - Lenka může sedět na místě 1, 6 i 7.
III - Zdeněk nesedí vedle Jitky.

   A - jen I
   B - jen II
   C - jen III
   D - I a III
   E - II a III

d) Kdo všechno může sedět vedle Karla?
   A - jen Zdeněk a Petr
   B - jen Zdeněk, Petr a Lenka
   C - jen Zdeněk, Lenka, Jitka, Tomáš
   D - jen Petr, Tomáš, Zdeněk, Jitka
   E - Petr, Tomáš, Zdeněk, Jitka, Lenka

e) Kdyby Karel seděl vedle Petra, kdo by určitě seděl na místě č. 1?
   A - Jitka
   B - Lenka
   C - Hana
   D - Karel
   E - nelze jednoznačně určit

 
  Zpět na seznam hlavolamů